Tiền thu từ đấu giá đất: Công ty Nhà nước phải nộp lại 30-50%

Tiền thu từ đấu giá đất: Công ty Nhà nước phải nộp lại 30-50%

Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1, Quyết định 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước vừa qua được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, từ ngày 15/2/2015, đối với các công ty Nhà nước, số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất phải được nộp vào tài khoản tạm giữ ở Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính làm chủ tài khoản này (công ty Nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Sở Tài chính làm chủ tài khoản này (công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) trong thời hạn 90 ngày, tính từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành phê duyệt kết quả trúng đấu giá (trong trường hợp bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính ban hành Thông báo về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất (trong trường hợp bán chỉ định). Trường hợp quá thời hạn đó mà chưa nộp đủ số tiền vào tài khoản tạm giữ sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật về việc quản lý thuế.

Thời hạn nộp tiền cụ thể, việc phạt chậm nộp được quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản (đối với trường hợp bán chỉ định) hoặc Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá).

Tiền thu từ đấu giá đất: Công ty Nhà nước phải nộp lại 30-50%
Công ty Nhà nước phải nộp lại 30-50% tiền đấu giá đất theo quy định mới về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước (ảnh minh họa)

Số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất trên tài khoản tạm giữ sau khi trừ các chi phí có liên quan do Sở Tài chính tính toán được xử lý như sau:

- Công ty Nhà nước được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Quy định về số tiền thu được từ chuyển nhượng quyển sử dụng đất:

+ Được giữ lại 50% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị đô thị loại I hoặc loại đặc biệt); 70% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh còn lại).

+ Sở Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) hoặc Bộ Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý) thực hiện nộp 50% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị loại I hoặc đô thị loại đặc biệt) hoặc 30% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh còn lại) vào ngân sách địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Theo Báo Đầu tư Online  

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận