Năm 2016: Phấn đấu bình quân diện tích nhà ở đạt 22,6m2/người

Năm 2016: Phấn đấu bình quân diện tích nhà ở đạt 22,6m2/người

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, ngành Xây dựng đề ra 12 nhiệm vụ trong đó có diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m²sàn/người.

Năm 2016: Phấn đấu bình quân diện tích nhà ở đạt 22,6m2/người

Năm 2016  diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m²sàn/người.

Năm 2016  diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m²sàn/người.

Vừa qua, ngành Xây dựng có tổ chức Hội nghị triển hai nhiệm vụ kế hoạch 2016. Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2015 đã tăng 11,4% năm 2014 đạt khoảng 974 nghìn tỷ đồng, đi liền với đó, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đã tăng 1,2% so với năm 2014, đạt khoảng 35,7%.

Trong năm 2015 diện tích bình quân nhà ở trên toàn quốc đạt 22,0m2 sàn/người. Số liệu này cho thấy diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2015 đã tăng 1,1m2 sàn/người so với năm 2014.

Tổng lượng xi măng tiêu thụ năm 2015 đã đạt 101% theo kế hoạch năm, đạt 72,7 triệu tấn, tăng 3% so với năm 2014.

Năm 2015 có 11 đồ án quy hoạch xây dựng, 2 đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đã được Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dưng còn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng Chương trình phát triển nhà ở, từ đó đã hoàn thiện đầu tư xây dựng cho 33 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị.

Bất động sản năm 2015 cũng đang có những bước phục hồi đáng kể, lượng BĐS tồn kho liên tục giảm, tính đến 20/12/2015 giá trị tồn kho BĐS đã giảm 60,41% so với quý I/2013, cụ thể tổng giá trị tồn kho BĐS đã giảm 77.659 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cũng đã tự nhận một sô khuyết điểm, hạn chế của mình như việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp, tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ vẫn gây bức xúc.

Từ đó ngành Xây dựng đã đề ra nhiệm vụ trong  năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu thực hiện tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 36,8%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m²sàn/người; giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành tính theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2015.

Theo phapluatplus.vn

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận